صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

دبیرخانه


مدیریت اجرایی حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره و نیز علمی سازی مصوبات هیات به عهده ی دبیرخانه می باشد. وظایف دبیرخانه ی هیات عبارتند از:
الف)تهیه و تنظیم خط مشی های کلان و سیاست های خرد برنامه ای و اجرایی و پیشنهاد آن به هیات جهت تصویب،
ب)هدایت و نظارت بر انجام کرسی ها،
ج)تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه ی سالیانه،
د)مدیریت گروه های علمی،
ه)صدور احکام اعضای گروه های علمی،
و)بررسی صلاحیت هیات داوران هر کرسی،
ز)تهیه، تنظیم و ارائه ی هرگونه پیشنهاد و طرح جهت هرچه بهتر برگزار شدن کرسی ها،
ح)انجام مطالعات لازم در خصوص روش شناسی نظریه پردازی و مناظره علمی،
ط)نظرسنجی، نیازسنجی، امکان یابی و . . . جهت هرچه کامل تر برگزار شدن کرسی ها،
ی)ارزیابی علمی کرسی های برگزار شده و ارائه ی پیشنهادات تکمیلی برای بهینه سازی روند اجرای کرسی ها،
ک)هدایت کرسی ها و نظارت نزدیک بر نحوه ی اجرا و کیفیت علمی آن ها،
ل)تنظیم توافق نامه ها با دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، کانون های مطالعاتی، مراکز تحقیقاتی، انجمن های علمی، قطب های علمی و . . . جهت اجرا و گسترش کرسی ها،
م)تهیه و تنظیم گزارش شش ماهه جهت ارائه به هیات و شورای عالی انقلاب فرهنگی.