صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

شورای علمی دبیرخانه


مساعدت کارشناسی به دبیر و دبیرخانه را بر عهده دارد وساختار و اعضای آن بر اساس پیشنهاد دبیر به تصویب هیات خواهد رسید. وظایف شورای علمی عبارتند از:
الف)مساعدت کارشناسی درباره ی وظایف دبیرخانه،
ب)رسیدگی به امور محوله از سوی هیات،
ج)بررسی و تایید صلاحیت هیات داوران کرسی ها،
د)بررسی و تایید امتیازات علمی و مالی قابل اعطا به اعضای کرسی ها و موسسات برگزار کننده در چارچوب سیاست ها و ضوابط مصوب.