صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

گروه های علمی


گروه های علمی بازوان علمی و کارشناسی دبیرخانه هستند. گروه های علمی بنا به صلاحدید و تصویب هیات می توانند دایمی یا موقت باشد. تعداد گروه ها، عناوین و وظایف آن ها بنا به تصمیم و تصویب هیات تعیین می گردد و می تواند متغیر باشد.
تبصره : گروه های علمی مصوب هیات عبارتند از معارف اسلامی(شامل رشته های: فلسفه اسلامی، کلام و الهیات، علوم قرآن و حدیث و فقه و اصول)، فلسفه ادیان و عرفان، تاریخ، هنر، علوم تربیتی، حقوق، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روان شناسی، مدیریت، اقتصاد، زبانشناسی و . . .  .
وظایف گروه های علمی عبارتند از:
الف)ارائه ی مشاوره ی علمی به دبیر،
ب)تهیه و تنظیم اولویت های علمی کرسی ها،
ج)بررسی اولیه ی طرح ها و تقاضاهای علمی برای ارائه در کرسی ها،
د)مطالعه، بررسی و اظهارنظر در خصوص امور محوله از سوی دبیر،
ه)تهیه، تنظیم و ارائه ی هرگونه پیشنهاد و طرح جهت هرچه بهتر برگزار شدن کرسی ها،
و)انجام مطالعات لازم در خصوص روش شناسی نظریه پردازی و مناظره علمی،
ز)نگرش نگاری، نیازسنجی، امکان یابی و . . . جهت هرچه کامل تر برگزار شدن کرسی ها،
ح)ارزیابی علمی کرسی های برگزار شده و ارائه ی پیشنهادات تکمیلی  برای بهینه سازی روند اجرای کرسی ها،
ط)حضور در کرسی ها و مطالعه ی نزدیک نحوه ی اجرا و کیفیت علمی آن ها.