صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ترکیب اعضا


1-رییس فرهنگستان علوم.
2-رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(رییس هیات)
3-دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
4-رییس جهاد دانشگاهی.
5-رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
6-رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
7-مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
8-رییس دانشگاه علامه طباطبایی.
9-دو نفر از شخصیت های علمی یا مدیریتی  مرتبط به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
10-دو نفر از شخصیت های علمی یا مدیریتی  مرتبط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
تبصره: اعضای بند 9 و 10، هر کدام از بین دو نفر پیشنهادی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می شوند.
11-یک نفر از شخصیت های صاحب نظر در زمینه ی هنر به پیشنهاد ریس فرهنگستان هنر.
12-شش نفر از صاحب نظران در حوزه ی علوم انسانی و معارف اسلامی با انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تبصره: احکام اعضای حقیقی را رییس جمهور صادر می کند.
ب)جلسات عادی هیات حداقل به صورت ماهیانه تشکیل می شود و با حضور هشت تن از اعضا رسمیت می یابد.
تبصره: هیات می تواند علاوه بر جلسات عادی، جلسات فوق العاده نیز تشکیل دهد.
ج)حد نصاب لازم برای تصویب هر موضوع کسب حداقل شش رای می باشد.
د)چنانچه عضوی سه جلسه متوالی غیبت داشته باشد، این امر توسط رییس هیات به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می شود تا در خصوص ایشان اتخاذ تصمیم شود.