صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


اجلاسیه نهایی «محله، پدیده پایدار اجتماعی بامرکزیت مسجد درشهر اسلامی» برگزار شد


اجلاسیه نهایی «محله، پدیده پایدار اجتماعی بامرکزیت مسجد درشهر اسلامی» در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، اجلاسیه نظریه «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد (با عملکرد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی) درشهر ایرانی اسلامی» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار شد. در این نشست علمی که با سخنرانی دکتر محمدرضا پور جعفر به عنوان ارائه دهنده نظریه همراه بود؛  آقایان دکترعبدالحمید نقره کار، مصطفی بهزادفر و حسین سلطان زاده به عنوان شورای داوران و آقایان دکتر علی اکبر تقوایی، اصغر فهیمی فر و حجت الاسلام کوچکیان به عنوان ناقدان طرحنامه در این اجلاسیه حضور داشته اند. 
دکتر محمدرضا پورجعفر در تشریح نظریه خود گفت: در حالي كه محله ايراني اسلامي به صورت واحدي اجتماعي، پايداري خود را با ارزش ها و سرمايه هاي اجتماعي محلي و با مركزيت محلي همچون مسجد يا حسينيه به منزله ي كانوني براي فعاليت هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي در دوراني متمادي به نمايش گذاشته است. بنابراين لازم است ، ضمن ارتقا محله هاي موجود به عنوان پايگاه هايي اجتماعي بر اساس اندوخته هاي فرهنگي- اجتماعي، در بازآفريني اين واحد ارزشمند شهري با مركزيت مسجد، و همچنين در برنامه ريزي و طراحي محله هاي جديد چه در حوزه گسترش شهرها وچه در شهرهاي جديد در حال و آينده كوشا باشيم.در اين ارتباط سعي گرديده تا در قالب نظريه اي براساس فرهنگ اسلامي و پيشينه شهرسازي در دوران اسلامي در ايران ويژگيهاي محيط مسكوني استنتاج و الگويي كاربردي براي محله اي ايراني اسلامي ارايه گردد.
 
وی افزود: از آنجا كه به مباني كلي برنامه ريزي و طراحي اين محله ها مربوط مي شود، از نظر برنامه ريزي بايد اندازه و جمعيت حدودي يك محله بر اساس فرهنگ ايراني اسلامي تعيين شود. از نظر شكل و فرم، اين محلات بهتر است از دانه بنـدي نـرم، بافـت هماهنگ و وحدت بخشي برخوردار باشند. مسجد (و يا حسينيه) بايد به مثابه عنصري چـه از نظـر ا جتمـاعي وچـه از نظـر فيزيكي جذاب (Magnet) و به عنوان سمبل و نشانه اي با هويت ايراني اسلامي از لحاظ بصري، عملكردي و جهت يابي به خوبي براي اينگونه محله ها عمل كند.
این استاد دانشگاه همچنین در ادامه توضحیات خود بیان کرد: همچنين بهتر است كه عنصر ذكر شده عبادي و مركزي بر روي محور اصلي طرح محله قرار گيرد و دورنماي زيبا و جذابي را ارئه نمايد. الگوي شبكه معابر و دسترسي به مسجد بايد از نظمي ارگانيك و متنوع پيروي كند. فاصله دورترين نقطه محلـه تـا مسجد نبايد بيش از حد توانايي سالمندان و كودكان براي پياده روي باشد. همچنين مي بايست سلسله مراتبي از فضاها از زمين هاي بازي كودكان تا فضاهاي عمومي، اجتماعي و غيره در مقياسي انساني، گرم و دلنشين در سطح محله در نظر گرفته شود.
وی تاكيد كرد: فضاي عمومي اصلي محله بايد جوابگوي عملكرد هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و مذهبي و به صورت چند عملكردي باشـد .اين بدان معناست كه فضاهاي اصلي عمومي بايد امكاناتي را براي همه مراسم سوگواري واعياد مانند تاسـوعا – عاشـورا ، عيـد فطر، عيد قربان، عيد غدير، ميلاد ها و عيد نوروز فراهم كند.
دكتر پورجعفر تصريح كرد: نوع مصالح براي بافت و جداره ها نيز بهتر است محلي و اصيل باشد و يا بومي سازي شوند. رنگ هاي مورد اسـتفاده ترجيحـا بايد از اصالت و كيفيت بومي و محلي برخوردار بوده و در هماهنگي با اطراف مورد استفاده قرار گيرند. به زباني ديگر بافت محله بهتر است تبلور وتجلي تواضح و فروتني باشد. محله لازم است در ارتقاء تعاملات اجتماعي برنامه ريزي و طراحي شود. فضاها و بافت محله ايراني اسلامي بايد بستري مشوق انجام و استمرار فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، هم زباني و هم دلي ساكنين باشد.
در ادامه داوران در جلسه به بيان سوالات خود در خصوص مسائل مطرح شده پرداختند و دكتر پورجعفر به سوالات پاسخ داد. در نهایت با نظر هیئت داوران مقرر گردید تا اعمال نظر در خصوص این طرحنامه به پس از اعمال اصلاحات توسط این استاد دانشگاه صورت گیرد.
كد خبر:39178
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1395/11/23