صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


پیش اجلاسیه نظریه پردازی نظریه «شهر تعالی» برگزار شد


پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی نظریه «شهر تعالی» در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «شهر تعالی» با همکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست علمی که با ارائه دکتر حمید ماجدی همراه بود، آقایان دکتر بهمن ادیب زاده، دکتر محمدتقی پیربابایی و دکتر مهدی حمزه‌نژاد به عنوان شورای ناقدان و دکتر عبدالهادی دانش‌پور، مهندس عبدالحمید نقره‌کار و دکتر ناصربراتی به عنوان شورای داوران در پیش اجلاسیه حضور داشتند.

دکتر ماجدی با تشریح اهداف نظریه «شهر تعالی» گفت: هدف از این نظریه تعیین جایگاه تعالی شهروندان و شهر بر مبنای توسعه همه‌جانبه محیطی و کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر به صورت مداوم و به منظور مشارکت حداکثری شهروندان برای پاسخگوئی به نیازهای مادی و معنوی جامعه و در یک جمله «نمایاندن مسیری برای توسعه ابعاد مادی و معنوی زندگی در شهر» است. 

ماجدی درخصوص نظریه‌های رقیب گفت: تا کنون نظریات مختلفی در خصوص شهرهای آرمانی توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است. تعدادی از نظریات ارائه شده بر یکی از محورهای توسعه شهری نظیر توسعه محیطی و کالبدی، توسعه اقتصادی و یا توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر متمرکز شده است و برخی از نظریات مانند شهرهای زیست‌‍پذیر تمام ابعاد توسعه شهری مذکور را پوشش می‌دهد. نظریات شهر امن، شهر تاب‌آور، شهر دوستدار کودک و یا شهر دوستدار سالمندان بیشتر بر ابعاد توسعه محیطی و کالبدی شهر و یا شهر توانا عمدتاً بر توسعه اقتصادی شهر تأکید دارند. ابعاد اجتماعی و فرهنگی نظریات شهر خرد، شهر دانش و شهر خالق نیز که توسط نظریه‌پردازان مختلف ارائه شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاد معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هر شهر مبدأ سفری است و مسیری پیش روی آن است که به شهری دیگر که مقصد آن است منتهی می‌شود. منظور از این زنجیره تمثیلی مسیرها، راه پیشرفت و تعالی است که هر شهر و شهروندانش به طور مداوم بایستی در آن گام بردارند. بر این اساس "شهر تعالی" شهری است که همواره در راه پیشرفت و تعالی است و نیازهای مادی و معنوی شهروندان را در این راه برآورده می‌سازد.

وی تصریح کرد: نظریه شهر تعالی بر پایه دو اصل «کارایی بیشتر شهرها» از یک طرف و «برابری یا عدالت اجتماعی در شهر» از طرف دیگر ارائه شده و بر همین مبنا توجه به محورهای اساسی نظیر ملاحظات زیست محیطی در جهت دستیابی به توسعه پایدار، توسعه اقتصادی در جهت دستیابی به کارایی بیشتر، توسعه اجتماعی و فرهنگی در جهت دستیابی به برابری بیشتر و توسعه کالبدی در جهت رضایت شهروندان از نکات اصلی این نظریه قلمداد می‌شود

ماجدی افزود: «در این نظریه به محورهای اساسی نظیر "توسعه محیطی" باهدف توسعه پایدار در جهت دستیابی به رضایت شهروندان از محل سکونت، شادمانی آنان و سرزندگی شهر، "توسعه اقتصادی" باهدف رشد اقتصادی و کسب معیشت آنان، "توسعه اجتماعی" شهر باهدف گسترش علم و دانش در شهر، "توسعه فرهنگی" باهدف احیاء آداب و سنن نیکو دنبال شده و توسعه همه‌جانبه شهر از نظر محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حضور مردمان بزرگ )اندیشمند و دانشمند) در شهر خواهد انجامید که از یک سو زمینه تعامل مردم و بهره‌گیری از اندیشه و دانش آنان فراهم می‌شود و از دیگر سوی خود زمینه توسعه همه‌جانبه و مداوم در شهر را به وجود می‌آورند و در نتیجه به تعالی بیشتر شهر و شهروندان می‌انجامد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: این نظریه در تداوم رشد و توسعه آن و حرکت به‌سوی تعالی است که به صورتی حلزونی یا اسپیرال تصویر می‌شود. شهر تعالی به صورت حلزونی یا اسپیرال در طول زمان رشد و تعالی یافته و توسعه و پیشرفت می‌کند. این حرکت به صورت دورانی از شهر موجود آغاز شده و به شهر رضایت و پس از آن به ترتیب به شهر پیشرفت، شهر علم و دانش، شهر آداب نیکو و شهر مردمان بزرگ رسیده و در نهایت شهر تعالی محقق می‌شود.

ماجدی افزود: در نظریه «شهر تعالی» که نحوه حرکت خطوط در فرم اسپیرال از رشد و توسعه حکایت دارد مناسب‌ترین فرم برای ترسیم روند تکامل شهر تعالی تشخیص داده می‌شود.

وی که نظریه پیشنهادی خود را حاصل بیش از سه دهه فعالیت کارشناسی و مدیریت در امور شهرسازی کشور و حدود دو دهه تدریس شهرسازی معاصر و چالش‌های آن در ایران و مورد توجه دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی توصیف و معرفی می‌کند، افزود:  نظریه "شهر تعالی" و تهیه و اجرای طرح‌های ساختاری ـ راهبردی شهری در چارچوب و بر اساس نظریه مربوطه، نه تنها می‌تواند به ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور و نیل به هدف تعالی شهروندان و شهر منجر شود، بلکه با تدریس آن‌ها در دانشگاه می‌توان زمینه کاربردی کردن دروس نظری رشته‌های شهرسازی، معماری، اقتصاد شهری، علوم اجتماعی و فرهنگی و مدیریت شهری را نیز فراهم کرد.

بنا بر این گزارش، اعضای شورای ناقد ابعاد مختلف نظریه را بررسی کردند و در نهایت مقرر گردید در اجلاسیه دیگر این نظریه مجددا به بوته نقد و داوری گذاشته شود.

كد خبر:41260
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1396/09/28