صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


پیش اجلاسیه «طرحي نو از اصول و مباني منطق» در دانشگاه اصفهان برگزار شد


کرسی تخصصی «طرحي نو از اصول و مباني منطق» در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «طرحي نو از اصول و مباني منطق» با همکاری کمیته دستگاهی دانشگاه اصفهان و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی­‌های نظریه­‌پردازی برگزار شد.
 
در این نشست علمی که با ارائه دکتر مرتضی حاجی حسینی همراه بود، آقایان دکتر عسگري سليماني اميري، غلامرضا ذكياني، و امير احسان كرباسي زاده به عنوان شورای داوران و آقایان دكتر مهدي عظيمي، عليرضا دارابي و مقداد قاري به عنوان شورای ناقدان در این اجلاسیه حضور داشتند.
بنا به این گزارش، دکتر حاجی حسینی در خصوص طرحنامه خود گفت: در این نظریه با تقسیم ادات‌های پایه به دو نوع تابع ارزشی و غیرتابع‌ ارزشی و ترمیم تعریف رایج از درستی و اعتبار استدلال، دو نظام منطقی غیرکلاسیک تابع ارزشی و غیرتابع‌ارزشی (همراه با دو گسترش از نظام غیرتابع ارزشی)، تاسیس و بر پایه ادات غیرتابع ارزشی شرطی، تعریف جدیدی از قضیه استنتاج ارائه شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این نظریه ضمن ارائه راه برون رفت از پارادوکس های استلزام مادی، تبیین مناسبی از  شرطی‌های علی و خلاف واقع ارائه می‌کند، نادرستی برخی تحلیل‌های نادرست از منطق سنتی در حوزه منطق تطبیقی را  نشان می‌دهد که از این جهت درآمدی به منطق تطبیقی محسوب می‌شود و گامی مؤثر در شکل گیری منطقی واحد برمی‌دارد که از این جهت درآمدی به منطق جهانی به شمار می‌آید.
حاجی حسینی مساله اصلی نظریه خود را این موراد برشمرد: ارائه راه‌های برون رفت از پارادوکس های استلزام مادی و ضعف‌های منطق کلاسیک گزاره‌ها، تاسیس ساختار نحوی مناسب برای تبیین و صورت‌بندی  شرطی‌های علی و خلاف واقع، نشان دادن نادرستی برخی تحلیل‌های نادرست از منطق سنتی در حوزه منطق تطبیقی و برداشتن گامی مؤثر در شکل‌گیری منطق جهانی واحد در برابر پلورالیزم فعلی در منطق که مستلزم نوعی نسبیت در منطق است.

این استاد دانشگاه در توضیح اصول و اجزاء نظریه با اشاره به ده باور که پایه و اساس تدوین این نظریه  است گفت: به‌ این ترتیب، تقسیم ادات‌ها، سورها و عملگرهای منطقی به دو نوع تابع‌ارزشی و غیرتابع‌ارزشی و جداسازی قلمرو فرمول‌های زبانی تابع‌ارزشی از قلمرو فرمول‌های زبانی غیرتابع‌ارزشی، منطق‌ را از اساس و بنیاد دست‌خوش تحول و دگرگونی می‌کند. ازاین‌رو، در این مجموعه:
1- منطق در اقدامی بدیع و بی‌سابقه به دو بخش پایۀ تابع‌ارزشی و غیرتابع‌ارزشی تقسیم می‌شود. (نظریه مبنا)
2- تفسیری جدید از درستی و اعتبار استدلال ارائه می‌شود. بر اساس این تفسیر از درستی و اعتبار استدلال که با دریافت شهودی و رفتار طبیعی ما در تفکر و استدلال قیاسی مطابقت دارد، سازگاری مقدمه‌ها با هم شرط لازم درستی و اعتبار استدلال به شمار می‌آید و مفهوم غیرتابع‌ارزشی گزارۀ شرطی تنها اساس و پایۀ تفسیر درستی و اعتبار استدلال است. به علاوه، استنتاج رکن و اساس استدلال را تشکیل می‌دهد و نشانۀ آن در نحوشناسی این است که نتیجه دست کم در دامنۀ یکی از مقدمه‌ها باشد و نشانۀ آن در معناشناسی این است که ارزش نتیجه از ارزش مقدمه‌ها به‌کلی مستقل نباشد. (تاسیس تعریفی جدید از درستی و اعتبار استدلال) با این تعریف از درستی و اعتبار، در منطق‌هایی که ادات غیرتابع‌ارزشی شرطی حضور ندارد، از استدلال‌های درست نمی‌توانیم قضیۀ استنتاج بسازیم.
3- منطق کلاسیک گزاره‌ها با اصلاحاتی محدود اما اساسی در ساختار نحوی و معنایی آن به نظام تابع‌ارزشی منطق پایه گزاره‌ها اختصاص دادهمی‌شود. (تأسیس نظام منطق تابع‌ارزشی گزاره‌ها به جای نظام منطق کلاسیک گزاره‌ها)
4- برای اولین بار و به ‌موازات نظام تابع‌ارزشی منطق پایه گزاره‌ها به تأسیس ساختار نحوی و معنایی نظام غیرتابع‌ارزشی منطق پایه گزاره‌ها مبادرت می‌شود. (تاسیس نظام بدیع منطق غیرتابع‌ارزشی گزاره‌ها).
5- منطق تابع‌ارزشی که در آن صدق و کذب مصداق گزاره به شمار می‌آید، محصول تعمیم تقسیم‌بندی مفهوم- مصداق به گزاره‌ها و منطق غیرتابع‌ارزشی که در آن صدق و کذب مصداق نسبت بین گزاره‌ها به شمار می‌آید، محصول تعمیم تقسیم‌بندی مفهوم- مصداق به نسبت بین گزاره‌ها است. (تعمیم تقسیم‌بندی مفهوم- مصداق به نسبت بین گزاره‌ها)
6- در هر یک از دو بخش تابع‌ارزشی و غیرتابع‌ارزشی، منطق گزاره‌ها پایه و اساس منطق محمول‌ها تلقی می‌شود، با این تفاوت که در بخش تابع‌ارزشی، منطق تابع‌ارزشی گزاره‌ها پایه و اساس منطق تابع‌ارزشی محمول‌ها به ‌شمار می‌آید و در بخش غیرتابع ارزشی، منطق غیرتابع‌ارزشی گزاره‌ها پایه و اساس منطق غیرتابع‌ارزشی محمول‌ها.
7- در هر یک از دو نظام‌ تابع‌ارزشی و غیرتابع‌ارزشی، برای فهم هر چه بهتر شباهت‌ها و تفاوت‌های دو نظام با یکدیگر در دو سطح زبان و فرازبان، پس از معرفی ساختار نحوی و معنایی آن‌ها، به اثبات فراقضیه‌های آن می‌پردازم.
8- چالش‌هایی که نظام کلاسیک با آن‌ها روبه‌رو است، در نظام تابع‌ارزشی نه چالش، بلکه محدودیت به ‌شمار می‌آیند، محدودیت‌هایی که با شناسایی فرمول‌های مفهومی و تاسیس نظام غیرتابع‌ارزشی مرتفع می‌شوند.
9- در معرفی نظام غیرتابع‌ارزشی منطق پایه گزاره‌ها و قاعده‌های نحوی و معنایی آن، از ادات‌های مفهومی استفاده می‌شود. استفاده از این ادات‌ها اما به معنی یکی بودن این نظام با نظام‌های صوری شناخته‌شدۀ منطق ربط گزاره‌ای نیست.
10- برخی از قاعده‌های استنتاج نظام غیرتابع‌ارزشی منطق پایه گزاره‌ها را از کتب منطق‌دانان مسلمان استخراج‌ شده است و یکی از قاعده‌های استنتاج را که ابداع نگارنده است برای اولین بار در این کتاب معرفی شده است. (تاسیس قاعده‌های جدید)
11- شروط صدق تارسکی برای فرمول‌های پایه در منطق گزاره‌ها به فرمول‌های تابع‌ارزشی اختصاص داده‌ شده است و شروط صدق فرمول‌های پایۀ غیرتابع‌ارزشی در منطق گزاره‌ها را که ابداع نگارنده است برای اولین بار در این کتاب معرفی شده است. (تاسیس نظریه جدید در بارۀ شروط صدق فرمول‌های پایۀ غیرتابع‌ارزشی)
12- دو گسترش از نظام غیرتابع‌ارزشی منطق گزاره‌ها تاسیس و معرفی شده است. گسترش‌ اول این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوانیم آن دسته از گزاره‌ها و استدلال‌ها را که با مشارکت ادات‌های تابع‌ارزشی از روابط علی در قلمرو منطق گزاره‌ها حکایت می‌کنند، صورت‌بندی نماییم (تاسیس گسترش‌ اول نظام غیرتابع‌ارزشی منطق گزاره‌ها). این گسترش از عهدۀ صورت‌بندی قضایا و استدلال‌های منطق سنتی که در قلمرو منطق گزاره‌ها قرار دارند، نیز برمی‌آید. گسترش دوم با کشف نسبت فرمول‌های تابع‌ارزشی با فرمول‌های غیرتابع‌ارزشی، قابلیت منطق پایۀ گزاره‌ها را برای صورت‌بندی انواع گزاره‌های پایه افزایش می‌دهد (تاسیس گسترش‌ دوم نظام غیرتابع‌ارزشی منطق گزاره‌ها).
 
 
كد خبر:42651
منبع خبر: روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1397/09/03